در صورتی که ثبت نام کرده اید با شماره ملی و رمز خود وارد شوید:

در صورتی که فرم ثبت نام را پر نکرده اید، ابتدا در سایت ثبت نام کنید

پیش از ثبت نام، از شرایط و هزینه های طرح اطلاع حاصل کنید

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید، برای بازیابی رمز به ادمین ما در کانالهای سخن سدید به شناسه: @sokhanesadid پیام دهید.
به «سخن سدید» خوش آمدید.