ثبتنام دومین دوره مجازی تنهامسیر

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعددی که موسسه سخن سدید، برای برگزاری دوره «تنها مسیر» (برای رسیدن به زندگی بهتر) بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان داشت، بر آن شدیم که اولین دوره مجازی تنها مس...

سخن سدید
1399/10/07
ثبتنام چهارمین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام چهارمین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد ...

سخن سدید
1399/09/18
ثبتنام اولین دوره مجازی انسان شناسی تکمیلی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعددی که موسسه سخن سدید، برای برگزاری دوره «انسان شناسی تکمیلی»  براساس دیدگاه‌های استاد پناهیان داشت، بر آن شدیم که اولین دوره مجازی انسان شناسی تکمیلی را برگ...

سخن سدید
1399/09/04
ثبتنام اولین دوره مجازی تنها مسیر

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعددی که موسسه سخن سدید، برای برگزاری دوره «تنها مسیر» (برای رسیدن به زندگی بهتر) بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان داشت، بر آن شدیم که اولین دوره مجازی تنها مس...

سخن سدید
1399/08/21
نهمین دوره انسان شناسی مجازی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام نهمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. م...

سخن سدید
1399/07/23
ثبتنام سومین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک
بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام سومین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. مهلت ثبت...
سخن سدید
1399/06/25
هشتمین دوره انسان شناسی مجازی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام هشتمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. ...

سخن سدید
1399/05/27
اولین دوره مجازی تربیت مربی ادبستان

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر مدیران و معلمان محترمی که قصد دارند مدارس و کلاسهای درس خود را در مقطع دبستان، بر اساس دیدگاه های تربیتی استاد پناهیان اداره نم...

سخن سدید
1399/05/12
ثبتنام دومین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام دومین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پن...

سخن سدید
1399/04/06
هفتمین دوره انسان شناسی مجازی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام ششمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. م...

سخن سدید
1399/03/10
به «سخن سدید» خوش آمدید.