ثبتنام ششمین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام ششمین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پن...

سخن سدید
1400/02/07
یازدهمین دوره انسان شناسی مجازی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام دهمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. م...

سخن سدید
1400/01/23
ترم دوم دوره تربیت مبلغ (مخصوص طلاب برادر ) به صورت نیمه حضوری

بسم رب الشهدا
 با توجه به درخواستهای متعددی که از موسسه سخن سدید برای اعزام مبلغ و مدرّسِ مسلط به مباحث استاد پناهیان وجود دارد، تصمیم گرفتیم تا اولین دوره فشرده...

سخن سدید
1400/01/14
ثبتنام سومین دوره مجازی تنهامسیر

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعددی که موسسه سخن سدید، برای برگزاری دوره «تنها مسیر» (برای رسیدن به زندگی بهتر) بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان داشت، بر آن شدیم که دومین دوره مجازی تنها مس...

سخن سدید
1400/01/10
دومین دوره آنلاین تربیت جنسی (با20%تخفیف)مخصوص شرکت کننده های دوره تربیت کودک

بسم رب الشهدا
امروزه دغدغه بسیاری از والدین، با توجه به شرایط جامعه و گسترش لجام گسیخته فضای مجازی، تربیت جنسی و معضلاتی است که ممکن است کودکانشان در این زمینه ب...

سخن سدید
1399/12/14
دومین دوره آنلاین تربیت جنسی

بسم رب الشهدا
امروزه دغدغه بسیاری از والدین، با توجه به شرایط جامعه و گسترش لجام گسیخته فضای مجازی، تربیت جنسی و معضلاتی است که ممکن است کودکانشان در این زمینه ب...

سخن سدید
1399/12/14
ثبتنام پنجمین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام پنجمین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پ...

سخن سدید
1399/11/28
دومین دوره مجازی تربیت مربی ادبستان

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر مدیران و معلمان محترمی که قصد دارند مدارس و کلاسهای درس خود را در مقطع دبستان، بر اساس دیدگاه های تربیتی استاد پناهیان اداره نم...

سخن سدید
1399/11/21
اولین دوره آنلاین تربیت جنسی (با20%تخفیف)مخصوص شرکت کننده های دوره تربیت کودک

بسم رب الشهدا
امروزه دغدغه بسیاری از والدین، با توجه به شرایط جامعه و گسترش لجام گسیخته فضای مجازی، تربیت جنسی و معضلاتی است که ممکن است کودکانشان در این زمینه ب...

سخن سدید
1399/11/15
اولین دوره آنلاین تربیت جنسی

بسم رب الشهدا
امروزه دغدغه بسیاری از والدین، با توجه به شرایط جامعه و گسترش لجام گسیخته فضای مجازی، تربیت جنسی و معضلاتی است که ممکن است کودکانشان در این زمینه ب...

سخن سدید
1399/11/15
به «سخن سدید» خوش آمدید.