فقر انسان شناسی-استاد پناهیان

ما در جهان دچار فقر فهم انسان هستیم...

photo_2019-06-02_18-54-59.jpg


#نگارخانه

سخن سدید
1398/03/13
به «سخن سدید» خوش آمدید.