محاسبه نفس بدون انسان شناسی نمی شود- استاد پناهیان

«انسان برای محاسبه نفس نیاز به دو آگاهی دارد: یکی انسان شناسی و دیگری تجربیات خودش در این زمینه؛ یعنی اول باید یک کلیاتی از انسان در دستش باشد، و بعد -بر اساس این کلیات- روز به روز به طور موردی و جزئی، نفس خود را بررسی و تجربه کند. مثلاً بگوید: «من امروز چرا این کار را انجام دادم؟ چرا آن کار را انجام ندادم؟...» محاسبه نفس بدون انسان‌شناسی نمی‌شود.»

(استاد پناهیان)


#

سخن سدید
1398/03/13
به «سخن سدید» خوش آمدید.