انسان شناسی سکوی تحول در حوزه-استاد پناهیان

تحولی که در حوزه باید ایجاد شود چیست...؟

photo_2019-06-02_18-54-36.jpg


#

سخن سدید
1398/03/13
به «سخن سدید» خوش آمدید.