ثبت نام اسکان برای دوره انسان شناسی شیراز

با توجه به برگزاری ششمین دوره کوتاه مدت انسان شناسی در شیراز، عزیزانی که از شهرستان قصد شرکت در این دوره را دارند، می توانند از طریق لیک زیر نسبت به ثبت نام برای اسکان اقدام نمایند. 

لینک ثبت نام اسکان:

http://sokhanesadid.ir/index.php?r=home/homeset

لازم به ذکر است، امکان ثبت کد ملی برای درخواست اسکان، تنها برای عزیزانی که ثبت نامشان در دوره قطعی شده است، مقدور می باشد. 


#

سخن سدید
1398/05/22
به «سخن سدید» خوش آمدید.