گزارش تصویری دوره فشرده انسان شناسی تبلیغی-دوره دوم

مکان برگزاری دوره مقدماتی: مسجد امام حسن عسگری پردیسان
دوره تکمیلی تربیت استاد: دانشگاه باقر العلوم
زمان: اسفندماه 97 تا اردیبهشت 98
تعداد نفرات شرکت کننده: 60 نفر
مدرس: مدرّس: استاد حجةالاسلام و المسلمین میری از اساتید مؤسسه بیان معنوی(ناشر آثار استاد پناهیان)


%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%

%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%


#نگارخانه

سخن سدید
1398/03/13
به «سخن سدید» خوش آمدید.