اولین دوره مجازی تربیت مربی ادبستان

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر مدیران و معلمان محترمی که قصد دارند مدارس و کلاسهای درس خود را در مقطع دبستان، بر اساس دیدگاه های تربیتی استاد پناهیان اداره نم...

سخن سدید
1399/05/12
ثبتنام دومین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام دومین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پن...

سخن سدید
1399/04/06
هفتمین دوره انسان شناسی مجازی

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام ششمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. م...

سخن سدید
1399/03/10
ثبتنام اولین دوره مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام اولین دوره آموزش مجازی مبانی و مهارت های تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پن...

سخن سدید
1399/01/30
ثبت نام ششمین دوره انسان شناسی مجازی آغاز شد

بسم رب الشهدا با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان، با استعانت از خداوند متعال، ثبت نام ششمین دوره آموزش مجازی انسان شناسی بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان آغاز شد. م...

سخن سدید
1399/01/10
هشتمین دوره مبانی و مهارتهای تربیت کودک (شیراز)

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعدد شما عزیزان مبنی بر برگزاری دوره تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان در شهر کرمان ، با عنایت الهی ، ثبت نام هفتمین دوره کوتاه مدت «مبانی و مهارتهای...

سخن سدید
1398/12/02
هفتمین دوره مبانی و مهارتهای تربیت کودک (کرمان)

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعدد شما عزیزان مبنی بر برگزاری دوره تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان در شهر کرمان ، با عنایت الهی ، ثبت نام هفتمین دوره کوتاه مدت «مبانی و مهارتهای...

سخن سدید
1398/11/22
تخفیف 20 درصدی برای دوره تنها مسیر

بسم رب الشهدا طبق تصمیم موسسه سخن سدید، جهت احترام به عزیزانی که تا کنون در دوره های مختلف موسسه اعم از حضوری یا مجازی شرکت کرده اند، بنا بر این شد که دراین دوره از «تنه...

سخن سدید
1398/11/18
اولین دوره تنها مسیر (تهران)

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعددی که موسسه سخن سدید، برای برگزاری دوره «تنها مسیر» (برای رسیدن به زندگی بهتر) بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان داشت، بر آن شدیم که اولین دوره تنها مسیر را ...

سخن سدید
1398/11/17
ششمین دوره "مبانی و مهارتهای تربیت کودک" _ اصفهان

بسم رب الشهدا با توجه به درخواستهای متعدد شما عزیزان مبنی بر برگزاری دوره تربیت کودک بر اساس دیدگاه های استاد پناهیان در شهر اصفهان، با عنایت الهی ، ثبت نام ششمین دوره کوتاه مدت «مبانی و مهارتهای ...

سخن سدید
1398/11/09
به «سخن سدید» خوش آمدید.